KWS
   
 

AGRO VITALLO

FAO 270

KWS_icon_biogas_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB

Hybrid do regiónov chladnejšej repárskej a teplejšej zemiakarskej oblasti s využitím na siláž pre bioplynové stanice. Rýchly počiatočný rast, vysoká tolerancia k chladu, suchu a k pôdnemu prísušku, vysoký vzrast a bohaté olistenie sú základom špičkových a stabilných úrod suchej hmoty.

V registračných skúškach ÚKZÚZ-u v kategórii stredne skorej siláže dosiahol v roku 2012 úrodu suchej hmoty 19,6 t/ha pri sušine 31,5 % a v roku 2013 úrodu suchej hmoty 18,2 t/ha pri sušine 31,1 %. AGRO VITALLO už niekoľko rokov patrí k najlepším hybridom vo svojej FAO skupine. Dokonca sa používa ako interný kontrolný hybrid pri výbere nových hybridov v procese šľachtenia a selekcie v produktovom manažmente spoločnosti KWS.

kukurica


 
KWS