KWS
   
 

KONSENS

FAO 570

KWS_icon_biogas_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB 

Veľmi vysoký, bohato olistený silážny hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti na účely výroby siláže pre bioplynové stanice. Možno ho tiež využívať na neskoršie silážne zbery. Má veľmi hrubé steblo, bohaté olistenie a vysoký podiel klasov dosahujúcich gigantické rozmery, čo ho predurčuje na vysokú produkciu metánu z jednotky plochy. Výborný zdravotný stav dopĺňa veľmi dobrá stráviteľnosť vlákniny. Odporúčame neprehusťovať porasty, maximálna hustota do 65-tisíc rastlín na hektár.

KONSENS je stálicou nášho portfólia, jeho stabilne vysoké úrody silážnej hmoty sú etalónom, aký neraz nepresiahnu ani nové hybridy priamo od šľachtitela, čím si vybudoval svoje postavenie v portfóliu našom, ako aj v portfóliu okolitých krajín.

charakteristiky

konsens


 
KWS