KWS
   
 

JEROME

Plastická, stredne skorá hybridná odroda stredného vzrastu. Vyznačuje sa bohatým vetvením a výbornou odolnosťou proti poliehaniu. Odporúča sa aplikácia morforegulátora rastu na zaistenie stability porastu. Dosahuje vysokú úrodu semien s veľmi vysokým obsahom oleja, a tým aj s veľmi vysokou úrodou oleja.
 
 
Termín kvitnutia skorý
Termín dozrievania stredný
Výška rastlín stredná
Sklon k poliehaniu nízky
Odolnosť proti altemárii stredná
Odolnosť proti fómovej hnilobe stredná až vysoká
Odolnosť proti sklerotínii stredná až vysoká
Úroda semien vysoká až veľmi vysoká
Úroda oleja vysoká až veľmi vysoká
Olejnatosť vysoká až veľmi vysoká

 


 
KWS