KWS
   
 

Cukrová repa

Spoločnosť KWS Vám ponúka špičkové odrody cukrovej repy, ktoré Vám, pestovateľom, pomôžu dosiahnúť finančný zisk. Spoločný úspech je založený najmä na výbere vhodnej odrody pre daný pozemok, čo vedie k plnému využitiu vlastností a tolerancií voči chorobám, ktoré daná odroda ponúka. Pozoruhodné pri tom je , že aj odrody šľachtené na toleranciu k rizománii alebo k háďatku sú univerzálne a možno ich použiť aj v nezamorených podmienkach bez toho, aby ste prišli o peniaze z dôvodu poklesu výnosu.

Štandardne sledujeme vysokú toleranciu našich odrôd k cerkospóre, čo umožňuje dosiahnúť pri dobrom zdravotnom stave listovej plochy silný finančný efekt pri neskorom zbere.

V tejto sezóne Vám ponúkame sedem odrôd. Novinkou v našej ponuke je VANDANA KWS,  ktorá je číslom jedna našej ponuky v odolnosti voči cerkospóre. Toleranciou k rizománii a k cerkospóre sa vyznačujú aj ďalšie odrody v našej ponuke - LEOPOLDA KWS, MARENKA KWS, NATURA KWS a PRIMAVERA KWS. V ponuke máme aj 2 odrody, ktoré sú okrem rizománií a cerkospóre odolné aj k ďalším škodcom a chorobám - JADRANKA KWS je odolná k rizoktónií a MARINELLA KWS je typická svojou toleranciou k háďatku.

 

 

 

Odrody pre výsev

Odroda Tolerancia Poznámka
JADRANKA KWS Rizománia + Cerkospóra + Rizoktónia Istota pri podozrení na infekciu rizoktónie
LEOPOLDA KWS Rizománia + Cerkospóra Skoré zakrytie plochy
MARENKA KWS Rizománia + Cerkospóra Naša najcukornatejšia odroda
MARINELLA KWS Rizománia + Cerkospóra + Háďatko Presvedčivé výsledky aj na neinfikovaných plochách
NATURA KWS Rizománia + Cerkospóra Vydrží dlhé skladovanie
VANDANA KWSnové Rizománia + Cerkospóra Číslo jedna v odolnosti voči cerkospóre

 
KWS