KWS
   
 

MELINDIA KWS

Rizománia + Cerkospóra + Rizoktónia

  • C - NC typ s toleranciou k rizománii, cerkospóre a rizoktónii
  • Registrovaná v roku 2017
  • Odroda s trojtolerantnou rezistenciou je vhodná pre pestovanie v oblastiach s výskytom rizoktónie
  • Poskytuje vyrovnané úrody voči konvenčným odrodám aj v oblastiach nezamorených rizoktóniou
  • Štandardne dodávaná s úpravou EPD pre rýchlejší rast


 
KWS