KWS
   
 

ATLETAS

FAO 280

 

 

Skorý silážny hybrid vhodný do zemiakarskej, repárskej aj kukuričnej výrobnej oblasti. Jeho vysoká adaptačná schopnosť ho predurčuje na produkciu silážnej hmoty vo veľmi širokom spektre pestovateľských podmienok.

V roku 2017 v pokusoch dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 62,4 g/kg
 • tuk – 26,4 g/kg
 • popol – 44,8 g/kg
 • škrob – 280,2 g/kg
 • NDV – 394,4 g/kg
 • ADV – 233,8 g/kg
 • ADL – 35,0 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 38,6 %
 • NEL 1x – 6,7 MJ/kg

Na porovnanie, v roku 2016 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 71,2 g/kg
 • tuk – 24,3 g/kg
 • popol – 32,1 g/kg
 • škrob – 289,5 g/kg
 • NDV – 374,5 g/kg
 • ADV – 206,4 g/kg
 • ADL – 31,3 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 39 %
 • EPMP - 30,2 kg

V prevádzkových pokusoch v roku 2017 dosiahol úrodu suchej hmoty 22,2 t/ha pri sušine 29,6 %. ATLETAS sa v prevádzkových pokusoch v horúcom roku 2015, ako aj v mimoriadne úrodnom roku 2016 na Slovensku umiestnil ako najvýkonnejší silážny hybrid celého skúšaného sortimentu do FAO 300, a to pri veľmi vysokej nutričnej hodnote silážnej hmoty.

 

charakteristiky

atletas