KWS
   
 

KAPITOLIS

FAO 400

Stredne neskorý zrnový hybrid určený hlavne do podmienok kukuričnej výrobnej oblasti, kde dokáže naplno prejaviť svoj úrodový potenciál. Ide o mohutnú rastlinu, ktorá dokonale využije priestor a vyťaží maximum z podmienok prostredia, aké jej dáte. Neodporúčame však prehusťovať porasty tohto hybridu. Pre uvedenie KAPITOLISU do predaja sme sa rozhodli vďaka jeho nadpriemernému výkonu v extrémnom roku 2015, keď exceloval výškou úrody a dokázal, že by mohol byť súčasťou „stresového balíčka“ pre každý osevný postup. Jeho vysoká úroda je podporená veľmi dobrým zdravotným stavom.
 
Na priloženom grafe môžete vidieť vynikajúce úrody KAPITOLISU v prevádzkových pokusoch na Slovensku, kde zaujíma popredné miesto. Radi by sme upozornili aj na jeho skvelú schopnosť uvoľňovania vody, čo predstavuje neodmysliteľný parameter dobrého zrnového hybridu. V súčasnosti KAPITOLIS patrí k najvýkonnejším hybridom na slovenskom trhu.
 
 

 
charakteristiky
kapitolis