KWS
   
 

KENOBIS

FAO 340

 

Stredne skorý silážny hybrid ideálny najmä do repárskej výrobnej oblasti, kde poskytuje skvelý pomer medzi výškou úrody suchej hmoty z jednotky plochy a kvalitou úrody. Ide o veľmi dobre olistenú rastlinu, ktorá aj v extrémnom roku 2015 dokázala dosiahnuť vysoké úrody silážnej hmoty. V prevádzkových pokusoch v roku 2017 dosiahol úrodu zelenej hmoty 54,5 t/ha, čo zodpovedalo 17,5 t/ha suchej hmoty.
 
Okrem toho v roku 2017 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:
 • NL – 70,0 g/kg
 • tuk – 24,1 g/kg
 • popol– 41,5 g/kg
 • škrob – 305,7 g/kg
 • NDV – 367,1 g/kg
 • ADV – 212,5 g/kg
 • ADL – 30,6 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 39,9 %,
 • NEL 1x – 6,7 MJ/kg
 • EPMP- 27,8 kg
 
V roku 2016 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:
 • NL – 76,8 g/kg
 • tuk – 22,1 g/kg
 • popol – 31,7 g/kg
 • škrob – 336,3 g/kg
 • NDV – 373,4 g/kg
 • ADV – 210,7 g/kg
 • ADL – 34,6 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 42,9 %.
 
KENOBIS je vynikajúci partner k hybridu BALASCO, keďže v našich pozorovaniach majú veľmi podobné krivky dozrievania do silážnej zrelosti. KENOBIS je skorší približne o 5 dní, čím poskytuje ideálny prechod pri silážnych prácach.
 
 
charakteristiky
 
 
kenobis