KWS
   
 

AMAROC

FAO 230

amaroc_charakteristika

 

 
Veľmi skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej výrobnej oblasti. Mohutný AMAROC zaujme na prvý pohľad, ale ako dobre vieme, siláž nie je vec vzhľadu, ale merateľných parametrov. Výšku úrody dokázal v rámci prevádzkových pokusov ÚKSÚP už v roku 2016, keď bol najvýkonnejším hybridom svojho segmentu a v priemere za 2 roky dosiahol úrodu 110,6 % suchej hmoty. Zaregistrovaný bol už po dvoch rokoch skúšania. Stabilne vysoké úrody dosahoval aj naprieč Európou, čo potvrdzuje jeho registrácia na Ukrajine, v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Rusku.
 
AMAROC dosiahol v roku 2017 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 64,1 g/kg, tuk – 26,2 g/kg, popol – 40,7 g/kg, škrob – 321,1 g/kg, cukry – 129,9 g/kg, NDV – 360,8 g/kg, ADV – 211,7 g/kg, ADL – 29,5 g/kg, stráviteľnosť NDV – 42,9 %, NEL 1x – 6,8 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 31,0 kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v extrémnom roku 2017 pohybovala na úrovni 27,5 t/ha pri zberovej sušine 34,5 %.