KWS
   
 

KARPATIS - PLUS4GRAIN

FAO 330

karpatis_charakteristika

Stredne skorý zrnový hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Ide o mimoriadne plastický hybrid, čo dokazuje aj veľmi vysoká úspešnosť registrácie v rámci Európy – okrem Slovenska bol registrovaný aj v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a v Moldavsku. V slovenskom ÚKSÚP-e bol vďaka stabilne vysokým úrodám zaregistrovaný už po dvoch rokoch s dvojročným priemerom úrod na úrovni 107,6 % na priemer kontrolných odrôd. KARPATIS dosahoval veľmi vysoké a vyrovnané výsledky aj v našich nadnárodných maloparcelových pokusoch naprieč Európou, čo len potvrdzuje plasticitu tohto hybridu. KARPATIS poskytuje vysoké úrody pri veľmi priaznivom termíne zberu, čím poskytuje dostatok času na predsejbovú prípravu pôdy pre pšenicu aj počas mokrejších rokov, čomu pomáha jeho veľmi dobré uvoľňovanie vody v procese dozrievania.