KWS
   
 

KENTOS

FAO 310

kentos_charakteristika

Stredne skorý silážny hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Tento hybrid zaujme z kvantitatívnej stránky, ako aj kvalitou silážnej hmoty a silným stay-green efektom. Stabilitu a výšku úrody bolo jasne vidieť už v testovaní v slovenskom ÚKSÚP-e, keď v priemere za dva roky dosiahol úrodu 111,5 % suchej hmoty a 110,2 % suchých klasov na kontrolné odrody, čo znamenalo registráciu už po dvoch rokoch. V prevádzkových pokusoch KWS sa v roku 2017 stal najvýkonnejším silážnym hybridom tak v úrode, ako v kvalite silážnej hmoty vyjadrenej parametrom energetický produkčný mliekový potenciál (EPMP).


KENTOS dosiahol v roku 2017 v rozboroch silážnej hmoty NL – 62,9 g/kg, tuk – 26,6 g/kg, popol – 42,9 g/kg, škrob – 323,3 g/kg, cukry – 131,1 g/kg, NDV – 348,4 g/kg, ADV – 199 g/kg, ADL – 32,2 g/kg, stráviteľnosť NDV – 44,4 %, NEL 1x – 6,8 MJ/kg a EPMP 33,8 kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v extrémnom roku 2017 pohybovala na úrovni 16,7 t/ha pri zberovej sušine 32 %.