KWS
   
 

RUDOLFINIO KWS

FAO 260

rudolfinio_kws_charakteristika

 

Skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej a repárskej výrobnej oblasti. V extrémnom roku 2017 bol RUDOLFINIO KWS najvýkonnejším hybridom v našich slovenských prevádzkových pokusoch v skorej siláži, kde dosiahol najvyššiu úrodu suchej hmoty. Stabilitu tohto hybridu potvrdzuje aj registrácia v slovenskom ÚKSÚP už po 2 rokoch skúšania, pričom v priemere dosiahol za dva roky úrodu 108 % suchej hmoty na kontrolné odrody. Hybrid RUDOLFINIO KWS nás zaujal už v horúcom roku 2015, keď sa v testovaní ÚKSÚP umiestnil ako jeden z najlepších hybridov s úrodou na úrovni 110 %.
 
Hybrid RUDOLFINIO KWS dosiahol v roku 2017 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 62,5 g/kg, tuk – 27,3 g/kg, popol – 43,4 g/kg, škrob – 296,5 g/kg, cukry – 136,4 g/kg, NDV – 397 g/kg, ADV – 232 g/kg, ADL – 33,3 g/kg, stráviteľnosť NDV – 40,6 % a NEL 1x – 6,7 MJ/kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v extrémnom roku 2017 pohybovala na úrovni 30,2 t/ha pri zberovej sušine 31,2 %.