KWS
   
 

KWS 4484

FAO 360

KWS 4484 je stredne skorý hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. V nadnárodnej sieti pokusov realizovanej spoločnosťou KWS v rokoch 2015 a 2016 dosahoval vysoké a stabilné výsledky, pričom v roku 2015 sa dokonca stal víťazom skúšaného sortimentu. V registračnom skúšaní v ÚKSÚP-e tiež dosahoval skvelé výsledky a bol zaregistrovaný už po dvoch rokoch. Do predaja bol uvedený aj v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a v Chorvátsku.
 
 
Na priloženom grafe si môžete pozrieť porovnanie hybridu KWS 4484 s kontrolným konkurenčným hybridom, pričom v rovnakých lokalitách KWS 4484 dosahoval priemerne o 0,7 t/ha vyššie úrody pri porovnateľnej zberovej vlhkosti. KWS 4484 vyniká aj pri uvoľňovaní vody zo zrna v procese dozrievania a dosahuje vysoké úrody pri veľmi dobrej zberovej vlhkosti.