KWS
   
 

JUVENTO

FAO 220


 

Tento skorý silážny hybrid je určený hlavne pre severnejšie oblasti Slovenska, kde vynikajúco reaguje aj na chladnejšie podmienky pestovania. JUVENTO poskytuje siláž s vysoko nadpriemernou úžitkovou hodnotou, čo bolo hlavným dôvodom jeho uvedenia na slovenský trh, ako aj na trhy okolitých krajín. Stráviteľnosť NDV pri tomto hybride je jednou z najvyšších spomedzi celého nášho sortimentu.
JUVENTO dosiahlo v roku 2017 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:
 • NL – 59,7 g/kg
 • tuk – 29,7 g/kg
 • popol – 35,9 g/kg
 • škrob – 361,8 g/kg
 • NDV – 333,2 g/kg
 • ADV – 191,1 g/kg
 • ADL – 29,1 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 47,2 %
 • NEL 1x – 6,9 MJ/kg
 • EPMP - 37,1 kg
 
Pre porovnanie, v roku 2016 boli jeho výsledky nasledujúce:
 • NL – 65,4 g/kg
 • tuk – 26,9 g/kg
 • popol – 30,4 g/kg
 • škrob – 325,1 g/kg
 • NDV – 359,8 g/kg
 • ADV – 196 g/kg
 • ADL – 28,8 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 41,4 %
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 33,3 kg
 
Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2017 pohybovala v priemere na úrovni 24,2 t/ha pri sušine 34,8 %, v roku 2016 to bolo 22,8 t/ha.
Ide o výnimočný hybrid z hľadiska úrody, kvality silážnej hmoty a odporúčame ho ako hybrid zvyšujúci výživovú hodnotu siláže.
 

 
 
 
juvento