KWS
   
 

GORDON KWS

Výborný aj v suchých rokoch

Stredne skorý hybrid vybavený zvýšenou pevnosťou šešúľ, ktorá je dôležitým parametrom stabilného hybridu dozrievajúceho v podmienkach kontinentálnej klímy. GORDON KWS dobre reaguje na slovenské podmienky, čo môžeme vidieť aj po piatich rokoch komerčného predaja napr. aj vo výsledkoch v rámci pokusnej siete SPZO, kde sa v pokusnom roku 2018 v sortimente A umiestnil ako piata najvýkonnejšia odroda. Túto úrodovú stabilitu potvrdzujú aj maďarské postregistračné výsledky, v ktorých sa GORDON KWS medziročne umiestňuje stále veľmi dobre, ako to môžete vidieť aj na priloženom grafe z postregistračných pokusov maďarského NÉBIH z roku 2018.

GORDON KWS má šľachtením vnesený gén RLM 7 a rovnako ako všetky hybridy od spoločnosti KWS sa vyznačuje veľmi dobrým zdravotným stavom. Registrovaný na Slovensku bol už po dvoch rokoch skúšania v ŠOS v ÚKSÚP, pričom v prvom roku skúšok bol najvýkonnejším hybridom v skúšanom sortimente s dosiahnutou úrodou 5,92 t/ha, čo bolo 109,3 % na priemer kontrolných odrôd. Zároveň bol aj najvýkonnejším hybridom ŠOS za priemer rokov 2012 a 2013. GORDON KWS ukázal svoj potenciál aj v kritickom roku 2015, keď sa stal najvýkonnejším hybridom v prevádzkových pokusoch SPZO v sortimente B.

Gen_RLM_7.PNG Nepukavost_sesul.PNGGORDON_KWS_graf.PNG


 
KWS