KWS
   
 

HYBRIROCK

Rokmi overená kvalita

Dlhoročná stálica v portfóliu firmy KWS nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. V susednom Maďarsku sa tento hybrid podľa prieskumov Kleffman Group stal najpestovanejšou odrodou už štvrtý rok za sebou (v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018).

HYBRIROCK je stredne skorý hybrid, ktorý je dobre adaptabilný a najlepšie výsledky dosahuje na teplých stanovištiach. Veľmi rýchly jesenný vývoj ho predurčuje tiež na neskoršie termíny sejby, pričom dobre znáša aj nižšie výsevky. Svoje kvality dokázal v prevádzkových pokusoch SPZO na Slovensku v roku 2014, keď sa HYBRIROCK stal víťazom celého skúšaného sortimentu. Úrodovú stabilitu preukázal aj prvým miestom v úrode semien v poloprevádzkových pokusoch SPZO za priemer rokov 2015 a 2016, ďalej za priemer rokov 2014 až 2016 a dokonca aj za priemer rokov 2013 až 2016. Na priloženom grafe môžete vidieť priemer výsledkov v rámci pokusných rokov 2014 až 2017.

HYBRIROCK je tu porovnaný na ďalšie štyri konkurenčné odrody, ktoré sa spolu stretli vo všetkých ročníkoch pokusov, pričom ani jedna z nich neprekonala HYBRIROCK v stabilne vysokej úrode semien. Jeho kvalitu potvrdzuje hlavne obľúbenosť u pestovateľov a výsledky z prevádzkových plôch, kde sa stále drží na popredných miestach.


 


 
KWS