KWS
   
 

Sortiment odrôd repky ozimnej

Úroda, ktorá zaváži

V predchádzajúcom roku, jednom z najúspešnejších „repkárskych“ rokov v histórii vôbec, sme sa presvedčili, že repka môže byť vysoko profitabilnou plodinou. Jednou zo zložiek, ktoré k tomuto výsledku prispeli, je aj genetický potenciál moderných hybridov ozimnej repky. V tomto ohľade by sme vám boli radi nápomocní a ponúkli vám náš sortiment hybridov, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch preukázali špičkovú výkonnosť.

Našim šľachtiteľom sa však do najnovších hybridov podarilo vniesť ešte aj čosi viac ako „len“ výkonnosť. Ide predovšetkým o zlepšenie zdravotného stavu, k čomu nemalou mierou prispieva gén RLM 7. Tiež sme výrazne pokročili v znížení rizika predzberových a zberových strát využívaním vlastnosti zvýšenej odolnosti šešúľ proti pukaniu pri dozrievaní a zbere. Výsledkom tohto procesu sú hybridy s mimoriadnou stabilitou úrod v rôznych pôdno--klimatických podmienkach. Príkladom takejto unikátnej stability je HYBRIROCK – jeden z najpestovanejších hybridov v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. V rámci Slovenska mu tiež patrí jedinečné postavenie – dokazuje to každoročne svojimi výsledkami. Veď HYBRIROCK zvíťazil v pokusoch SPZO v roku 2014, v dvojročnom priemere za roky 2014 až 2015 a tiež aj v trojročnom priemere za roky 2014 až 2016.

Každým ďalším hybridom uvádzaným do praxe v predošlých rokoch (boli nimi postupne GORDON KWS, ALVARO KWS a SERGIO KWS ) sme posúvali možnosti úspechu v pestovaní ozimných repiek o ďalší stupienok vyššie. Posledným prírastkom do sortimentu je tohtoročná novinka, hybrid ALLBERICH KWS . Veríme, že bude zaujímavý pre priaznivcov vzrastovo nižších repiek, keďže ide o polotrpasličí typ hybridu.

V portfóliu máme stále aj líniovú odrodu SHERLOCK .

Inovácie, poradenstvo, profesionalita, dôveryhodnosť a dlhodobé vzťahy sú našimi hlavnými hodnotami. Cieľom je spokojnosť všetkých našich partnerov v obchodnom vzťahu. Ďakujeme našim obchodným partnerom za doteraz prejavovanú dôveru a zároveň pozývame všetkých ostatných do našej rodiny úspešných pestovateľov ozimných repiek.

Nepukavost_sesul.PNG Nepukavé šešule

Hybridy SERGIO KWS, ALVARO KWS a GORDON KWS patria k novej generácii odrôd, pri ktorých sa šľachtiteľským tímom podarilo docieliť nielen vynikajúce úrody semien, ale aj vyššiu pevnosť šešúľ. Dosiahli to kombináciou systému šľachtenia INRA Ogura cms a starostlivého výberu materských komponentov. Táto zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

 

 

Gén RLM 7 Gen_RLM_7.PNG

Repka ozimná je počas svojho dlhého vegetačného obdobia vystavená množstvu negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších ohrození porastov je napadnutie hubovými chorobami. Šľachtiteľskému tímu KWS sa prirodzeným procesom šľachtenia podarilo do nových hybridných odrôd začleniť gén RLM 7, ktorý chráni repku pred napadnutím hubou Phoma spp. Vďaka tomuto génu repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubou veľmi vysoké. Prítomnosť génu RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Sortiment odrôd

Odroda Typ Nepukavosť šešúľ Gén RLM 7
ALLBERICH KWSnové Hybrid áno áno
SERGIO KWS Hybrid áno áno
GORDON KWS Hybrid áno áno
ALVARO KWS Hybrid áno áno
HYBRIROCK Hybrid nie nie
SHERLOCK Línia nie nie

 
KWS