KWS
   
 

Cukrová repa

Spoločnosť KWS Vám ponúka špičkové odrody cukrovej repy, ktoré Vám, pestovateľom, pomôžu dosiahnuť finančný zisk. Spoločný úspech je založený najmä na výbere vhodnej odrody pre daný pozemok, čo vedie k plnému využitiu vlastností a tolerancií voči chorobám, ktoré daná odroda ponúka. Pozoruhodné pri tom je, že aj odrody šľachtené na toleranciu k rizománii alebo k háďatku sú univerzálne a možno ich použiť aj v nezamorených podmienkach bez toho, aby ste prišli o peniaze z dôvodu poklesu výnosu.

Štandardne sledujeme vysokú toleranciu našich odrôd k cerkospóre, čo umožňuje dosiahnúť pri dobrom zdravotnom stave listovej plochy silný finančný efekt pri neskorom zbere.

V tejto sezóne Vám ponúkame deväť odrôd. Novinkami v našej ponuke sú JULISCHKA KWS a FRANCESSA KWS, ktoré svojimi špecifickýmivlastnosťami dopĺňajú našu ponuku. Toleranciou k rizománii a k cerkospóre sa vyznačujú aj ďalšie odrody v našej ponuke - VANDANA KWS, LEOPOLDA KWS, MARENKA KWS a NATURA KWS. V ponuke máme aj dve odrody, ktoré sú okrem rizománií a cerkospóre odolné aj k ďalším škodcom a chorobám - JADRANKA KWS a MELINDIA KWS sú odolné k rizoktónií a MARINELLA KWS je typická svojou toleranciou k háďatku.

 
 

Odrody pre výsev

Odroda Tolerancia Poznámka
FRANCESSA KWSnové Rizománia + Cerkospóra Vysoký výnos cukru
JULISCHKA KWSnové Rizománia + Cerkospóra Odroda vhodná aj do závlah
LEOPOLDA KWS Rizománia + Cerkospóra Skoré zakrytie plochy
MARENKA KWS Rizománia + Cerkospóra Naša najcukornatejšia odroda
NATURA KWS Rizománia + Cerkospóra Vydrží dlhé skladovanie
VANDANA KWS Rizománia + Cerkospóra Číslo jedna v odolnosti voči cerkospóre
MELINDIA KWS Rizománia + Cerkospóra + Rizoktónia Najvýkonnejšia odroda v oblastiach s rizoktóniou
MARINELLA KWS Rizománia + Cerkospóra + Háďatko Presvedčivé výsledky aj na neinfikovaných plochách

 
KWS