KWS
   
 

Medziplodiny

Spoločnosť KWS sa už niekoľko desaťročí zaoberá šľachtením, produkciou a používaním medziplodín. Tieto skúsenosti sme využili pri vytváraní špeciálnych zmesí jednotlivých druhov medziplodín pre rôzne osevné postupy, fytosanitárne využitie a pre agronomické potreby. Kládli sme dôraz na všetky aspekty využitia jednotlivých druhov medziplodín, ako rýchlosť vývoja  rastlín po sejbe, termín kvitnutia, úrodu zelenej hmoty, prezimovanie a typ koreňového systému.
Práve typ koreňového systému je jedným z najdôležitejších parametrov medziplodinových miešaniek, pretože správne zvolený mix rôznych koreňových systémov efektívnejšie penetruje pôdu po monokultúre a dokáže absorbovať živiny, ktoré by boli inak nevyužiteľné. Živiny sú následne po zapracovaní medziplodiny do pôdy mineralizované, čím sa stávajú využiteľné pre následné plodiny. Rovnako dôležité sú protierózne a pôdoochranné účinky medziplodinového krytu pôdy a kvôli udržaniu úrodnosti pôdy by mali patriť do správnej agronomickej praxe.
Do nášho portfólia sme pre vás vybrali tri typy miešaniek – KWS AckerFit Diversity, ktorá obsahuje pestrú zmes rastlín podporujúcu rozmanitosť, KWS AckerFit Crucifer free určenú na prerušenie osevného postupu s vysokým zastupením repky a nevymŕzajúcu KWS AckerFit Wintergreen.
 

Charakteristika

KWS AckerFit Diversity

(KWS AckerFit Vielfalt)

Naštartujte rozmanitosť

KWS AckerFit Crucifer free

(KWS AckerFit Kreuzblütlerfrei)

Na časté zastúpenie repky v osevnom postupe

KWS AckerFit Wintergreen 

(KWS AckerFit Wintergrün)

Miešanka, ktorá nevymrzne

Zmes reďkev siata olejná
horčica biela
pohánka tatárska
ľaničník siaty
slnečnica ročná
ďatelina obrátená
facélia vratičolistá
vika siata
pohánka tatárska
ďatelina obrátená
facélia vratičolistá
vika siata
repica olejnatá
mätonoh mnohokvetý
raž siata
Hlavné výhody - prerušuje osevný postup
- aktivizuje pôdne organizmy
- rôzne typy prekorenenia pôdy
- zmenšuje pôdnu eróziu
- púta vzdušný dusík
- rýchlym vývojom konkuruje burinám
- nemá hostitela nádorovitosti kapustovitých rastlín
- aktivizuje pôdne organizmy
- zmenšuje pôdnu eróziu
- rýchlym vývojom konkuruje burinám
- prerušuje osevný postup
- rôzne typy prekorenenia pôdy
- podporuje uskladnenie živín v biomase
- púta vzdušný dusík
- zmenšuje straty živín cez zimu
- aktivizuje pôdne organizmy
- zmenšuje pôdnu eróziu
- rýchlym vývojom konkuruje burinám
- rôzne typy prekorenenia pôdy
- podporuje uskladnenie živín v biomase
- jarnou transpiráciou zbavuje pôdu nadbytocnej vody
Termíny sejby júl – august júl – august august – október

 

 

 
KWS