KWS
   
 

ALVARO KWS

Stabilné úrody a vysoká odolnosť proti vyzimovaniu

Stredne skorý hybrid vysokého vzrastu s vynikajúcou odolnosťou proti vyzimovaniu, s rovnomerným dozrievaním a s veľmi dobrým zdravotným stavom. Tieto vlastnosti preukázal aj v Česku, kde sa v rámci testovania odolnosti proti Phome spp. a Sclerotinii sclerotiorum v ÚKZÚZ v rokoch 2013 až 2015 umiestnil ako druhá najodolnejšia odroda. ALVARO KWS rovnako dobre reagoval aj na podmienky v Maďarsku, kde sa v roku 2013 umiestnil ako najlepší hybrid v prvom roku odrodových registračných skúšok.

ALVARO KWS pravidelne dosahuje stabilné úrody na bežných plochách aj v pokusoch. Jedným z dôkazov jeho stability a vysokej výkonnosti v slovenských podmienkach je aj použitie tohto hybridu ako kontrolnej odrody v registračnom konaní slovenského ÚKSÚP. Toto tvrdenie potvrdzuje tiež druhé miesto v konkurencii 66 odrôd v postregistračných pokusoch v Poľsku za rok 2017, čo je skutočne vynikajúci výsledok. Rovnako dobre reagoval aj v susednom Česku, kde sa v roku 2017 umiestil na druhom mieste v pokusoch ÚKZÚZ organizovaných pre zoznam doporučených odrôd v Českej republike.

Na priloženom grafe môžete vidieť stabilne vyrovnaný priebeh úrod ALVARA KWS za posledné 4 pestovateľské roky.

  Gen_RLM_7.PNG Nepukavost_sesul.PNG


 

 

ALVARO_KWS_graf.PNG


 
KWS