KWS
   
 

Sortiment odrôd repky ozimnej

Repky, ktoré majú silu

Náš sortiment ozimnej repky prešiel v posledných rokoch búrlivým vývojom. Príchod tohtoročnej novinky, hybridu UMBERTO KWS, na európske trhy vrátane Slovenska završuje jednu etapu budovania nášho portfólia. K dispozícii teraz máte ucelenú generáciu moderných hybridov, ktoré pokrývajú pestovateľské a klimatické podmienky tak Slovenska, ako celého regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Pokiaľ hovoríme o takom širokom geografickom zábere našich hybridov, znamená to okrem iného jedno. Stabilitu. Myslíme si, že práve stabilita je kľúčovým faktorom, na ktorom treba stavať. Predvídateľnosť správania určitých produktov na poli vám dáva možnosť lepšie plánovať vaše pestovateľské kroky a aj výsledky hospodárenia.

Stabilita však neznamená strnulý stav. Inovácie sú hybnou silou našej činnosti. Postupne prinášame na trh zlepšené a nezriedka aj nové vlastnosti našich produktov, ktoré vám vytvárajú priestor na dosahovanie ešte lepších výsledkov. Každým ďalším hybridom uvádzaným do praxe v predošlých rokoch (boli nimi postupne ALVARO KWS, GORDON KWS, SERGIO KWS) sme posúvali možnosti úspechu v pestovaní ozimných repiek o ďalší stupienok vyššie. Výsledkom tohto procesu sú hybridy s mimoriadnou stabilitou úrod v rôznych pôdno-klimatických podmienkach. Príkladom takejto unikátnej stability je HYBRIROCK – jeden z najpestovanejších hybridov v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. V rámci Slovenska mu tiež patrí jedinečné postavenie – dokazuje to každoročne svojimi výsledkami. Veď HYBRIROCK zvíťazil v pokusoch SPZO v roku 2014, v dvojročnom priemere za roky 2014 až 2015 a tiež aj v trojročnom priemere za roky 2014 až 2016. Pritom ide v našom ponímaní už o "starý" hybrid. Čo potom dokážu ponúknuť mladšie hybridy?

 

Nepukavé šešule

Hybridy UMBERTO KWS, CRISTIANO KWS, SERGIO KWS, GORDON KWS, ALVARO KWS patria k novej generácii odrôd, pri ktorých sa šľachtiteľským tímom podarilo docieliť nielen vynikajúce úrody semien a stabilitu úrody, ale aj vyššiu pevnosť šešúľ. Dosiahli to kombináciou systému šľachtenia INRA Ogura cms a starostlivého výberu materských komponentov. Táto zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

 

Gény RLM 3 a RLM 7

Repka ozimná je počas svojho dlhého vegetačného obdobia vystavená množstvu negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších ohrození porastov je napadnutie hubovými chorobami. Šľachtiteľskému tímu KWS sa prirodzeným procesom šľachtenia podarilo do nových hybridných odrôd začleniť gény RLM 3 a RLM 7, ktoré chránia repku pred napadnutím hubou Phoma spp. Vďaka týmto génom repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubou veľmi vysoké. Prítomnosť génov RLM 3 a RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Sortiment odrôd

Odroda Typ Nepukavosť šešúľ Gén RLM 7 Gén RLM 3
UMBERTO KWS Hybrid áno áno áno
CRISTIANO KWSnové Hybrid áno áno nie
SERGIO KWS Hybrid áno áno nie
GORDON KWS Hybrid áno áno nie
ALVARO KWS Hybrid áno áno nie
HYBRIROCK Hybrid nie nie nie

 
KWS