KWS
   
 

Budúcnost zakorenená v našej histórii

Spoločnost KWS šlachtí a pestuje plodiny už celých 160 rokov. Aj po takej dlhej dobe sme stále rodinnou firmou, v ktorej väčšinové vlastníctvo zotrváva v rukách potomkov zakladateľa spoločnosti.

História KWS sa zacala písat v roku 1856 v obci Klein Wanzleben v blízkosti mesta Magdeburg na úrodnej pláni v severo-východnej casti Nemecka. Aj názov našej spoločnosti je zakorenený práve v jej pôvode – KWS je skratkou KleinWanzlebener Saatzucht, čo by sme mohli voľne preložit ako Klein Wanzlebenská osiváren.

Na Slovensku pôsobí značka KWS oficiálne od roku 1997, kedy vznikla spoločnosť KWS Semena s.r.o. Aktívna tu už ale KWS bola aj predtým prostredníctvom obchodného zastúpenia.

Prvým oficiálnym sídlom spoločnosti bola Záhorská Ves. V roku 2010 bola firma presťahovaná do Bratislavy. V súčasnosti má spoločnosť 19 stálych zamestnancov, ktorí zastrešujú všetky oblasti od výroby osív, predaja, poradenstva, vývoja produktov až po logistiku a marketingové aktivity.

 

Najdôležitejšími míľnikmi v histórií spoločnosti boli nasledujúce udalosti:

1856 - Matthias Christian Rabbethge získava väcšinový podiel v cukrovej fabrike v mestečku Kleinwanzleben neďaleko Magdeburgu

1859 - Matthias Rabbethge ml. začína pestovať cukrovú repu

1885 - Transformácia na akciovú spoločnosť

1900 - Spoločnosť dosiahla celosvetovú vedúcu pozíciu v oblasti šlachtenia cukrovej repy

1920 - Začiatky šľachtenia obilnín, zemiakov a krmnej repy

1945 - Spoločnost prežila 2. svetovú vojnu, ale kvôli povojnovému prerozdeleniu Nemecka sa presťahovala z Klein Wanzleben do mestečka Einbeck v centrálnej časti Nemecka (vo vtedajšej Spolkovej republike Nemecko)

1955 - Rozšírenie sortimentu o kukuricu, repku a strukoviny

1961 - Zriadenie početných pobočiek v Európe i v zámorí

1967/1968 - Fúzia šlachtitelských spoločností Heine Peragis a Lochow-Petkus zameraných na šlachtenie obilnín

1972 - Začiatky biotechnológii - KWS otvára prvé laboratórium bunkovej biológie

1975 - Začlenenie skratky KWS do názvu firmy (pôvodne Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft, po novom KWS Klein Wanzleben Saatzucht AG)

1984 - Vznik firmy PLANTA - oddelenia pre rastlinné biotechnológie a genetiku s cieľom viesť a rozvíjať výskum v šlachtení rastlín

1990 - Reakvizícia šlachtitelskej stanice v Klein Wanzleben

1996 - Obrat KWS dosiahol 250 mil. € (325 mil. $)

1999 - Zmena názvu spoločnosti z KWS Klein Wanzleben Saatzucht AG na KWS SAAT AG a slávnostné otvorenie biotechnologického výskumného centra Biotechnikum v Einbecku

2000 - Celosvetový počet zamestnancov dosiahol číslo 2 000

2003 - Otvorenie novej administratívnej budovy v Einbecku. Podiel zahranicného obchodu v obrate skupiny KWS dosahuje 70 %

2006 - KWS oslavuje 150. výročie založenia

2008 - Integrácia značiek Lochow-Petkus a CBT Twyford pod značku KWS

2011 - Rozšírenie šlachtenia zemiakov založením dcérskej spolocnosti KWS POTATO B.V. vo vlastníctve skupiny KWS

2011 - Reorganizácia výskumu a vývoja – Inštitút pre aplikované šlachtenie rastlín a PLANTA, Genetika a biotechnológia sú tak konsolidované pod KWS SAAT AG

2015 - Nová právna forma - KWS SAAT AG sa zmenila na KWS SAAT SE

Dnes je skupina KWS s viac ako 60 dcérskymi a pridruženými spoločnostami po celom svete a aktivitami vo viac ako 70 krajinách sveta jednou z vedúcich spolocností v šľachtení rastlín. Vo fiškálnom roku 2014/2015 KWS vygenerovala čisté tržby vo výške 986 mil. € a má viac ako 4 700 zamestnancov. Viac ako 80 % z čistého obratu je tvoreného mimo Nemecka. Našou hlavnou činnostou je šľachtenie nových odrôd, výroba a predaj osív. Počas posledného fiškálneho roka spoločnosť investovala 174 mil. € (teda 17,7 % svojich čistých tržieb) do výskumu a vývoja. Výsledkom tejto snahy je takmer 400 nových, vysoko-výnosných odrôd, ktoré je spoločnosť KWS schopná priniesť na trh každý rok.

 

 
KWS