KWS
   
 

Budúcnost zakorenená v našej histórii

Spoločnost KWS šlachtí a pestuje plodiny už celých 160 rokov. Aj po takej dlhej dobe sme stále rodinnou firmou, v ktorej väčšinové vlastníctvo zotrváva v rukách potomkov zakladateľa spoločnosti.

História KWS sa zacala písat v roku 1856 v obci Klein Wanzleben v blízkosti mesta Magdeburg na úrodnej pláni v severo-východnej casti Nemecka. Aj názov našej spoločnosti je zakorenený práve v jej pôvode – KWS je skratkou KleinWanzlebener Saatzucht, čo by sme mohli voľne preložit ako Klein Wanzlebenská osiváren.

Na Slovensku pôsobí značka KWS oficiálne od roku 1997, kedy vznikla spoločnosť KWS Semena s.r.o. Aktívna tu už ale KWS bola aj predtým prostredníctvom obchodného zastúpenia.

Prvým oficiálnym sídlom spoločnosti bola Záhorská Ves. V roku 2010 bola firma presťahovaná do Bratislavy. V súčasnosti má spoločnosť 19 stálych zamestnancov, ktorí zastrešujú všetky oblasti od výroby osív, predaja, poradenstva, vývoja produktov až po logistiku a marketingové aktivity.

  Najdôležitejšími míľnikmi v histórií spoločnosti boli nasledujúce udalosti:

1856 - Matthias Christian Rabbethge získava väčšinový podiel v cukrovej fabrike v mestečku Kleinwanzleben neďaleko Magdeburgu

1859 - Matthias Rabbethge ml. začína pestovať cukrovú repu

1885 - Transformácia na akciovú spoločnosť

1900 - Spoločnosť dosiahla celosvetovú vedúcu pozíciu v oblasti šľachtenia cukrovej repy

1920 - Začiatky šľachtenia obilnín, zemiakov a krmnej repy

1945 - Spoločnosť prežila 2. svetovú vojnu, ale kvôli povojnovému prerozdeleniu Nemecka sa presťahovala z Klein Wanzleben do mestečka Einbeck v centrálnej časti Nemecka (vo vtedajšej Spolkovej republike Nemecko)

1955 - Rozšírenie sortimentu o kukuricu, repku a strukoviny

1961 - Zriadenie početných pobočiek v Európe i v zámorí

1967/1968 - Fúzia šľachtitelských spoločností Heine Peragis a Lochow-Petkus zameraných na šľachtenie obilnín

1972 - Začiatky biotechnológii - KWS otvára prvé laboratórium bunkovej biológie

1975 - Začlenenie skratky KWS do názvu firmy (pôvodne Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft, po novom KWS Klein Wanzleben Saatzucht AG)

1984 - Vznik firmy PLANTA - oddelenia pre rastlinné biotechnológie a genetiku s cieľom viesť a rozvíjať výskum v šľachtení rastlín

1990 - Reakvizícia šľachtitelskej stanice v Klein Wanzleben

1999 - Zmena názvu spoločnosti z KWS Klein Wanzleben Saatzucht AG na KWS SAAT AG a slávnostné otvorenie biotechnologického výskumného centra Biotechnikum v Einbecku

2000 - Celosvetový počet zamestnancov dosiahol číslo 2 000

2003 - Otvorenie novej administratívnej budovy v Einbecku. Podiel zahraničného obchodu v obrate skupiny KWS dosahuje 70 %

2006 - KWS oslavuje 150. výročie založenia

2008 - Integrácia značiek Lochow-Petkus a CBT Twyford pod značku KWS

2011 - Rozšírenie šľachtenia zemiakov založením dcérskej spoločnosti KWS POTATO B.V. vo vlastníctve skupiny KWS

2011 - Reorganizácia výskumu a vývoja – Inštitút pre aplikované šľachtenie rastlín a PLANTA, Genetika a biotechnológia sú tak konsolidované pod KWS SAAT AG

2015 - Nová právna forma - KWS SAAT AG sa zmenila na KWS SAAT SE

2018 - Zmena právnej formy na KWS SAAT SE & Co. KGaA.

 

Dnes je skupina KWS s viac ako 5000 zamestnancami v približne 60 dcérskych a pridružených spoločnostiach po celom svete a s aktivitami vo viac ako 70 krajinách sveta jednou z vedúcich spoločností v šľachtení rastlín. Našou hlavnou činnosťou je okrem šľachtenie nových odrôd, najmä výroba a predaj osív. Výsledkom našej snahy je takmer 400 nových, vysoko-výnosných odrôd, ktoré je spoločnosť KWS schopná priniesť na trh každý rok.

 

 
KWS