KWS
   
 

Cirok

Cirok si postupne nachádza svoje miesto v osevných postupoch naprieč Slovenskom – ako C4 rastlina má podmienenú prispôsobivosť vysokej teplote a nedostatku vlahy spojenú s nižšími nárokmi na agrotechniku, čo ho činí vhodnou plodinou do podmienok meniacej sa klímy. Ciroky sú vynikajúcou plodinou v takých oblastiach, kde nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice z hľadiska nevhodných agro-klimatických podmienok prostredia, resp. ak po jej založení vznikajú veľké straty na úrode z dôvodu poškodenia porastov divou zverou. Predstavujú tak istotu zabezpečenia výroby dostatočného množstva biomasy pre bioplynové stanice. No aj keď sa v slovenských podmienkach cirok stále primárne pestuje na energetické účely, postupne nachádza uplatnenie aj ako plodina pestovaná na zrno.

Vďaka testovaniu v lokálnych podmienkach sme do nášho portfólia vybrali hybridy, ktoré pokrývajú najrôznejšie požiadavky, a nájdete v nej hybridy s rôznou dĺžkou vegetačného obdobia určené na rôzne využitie a s rôznym genetickým základom. Známou a prevažujúcou skupinou hybridov sú hybridy zo šľachtenia krížením Sorghum bicolor x Sorghum bicolor. Jediný hybrid vyšľachtený na základe kríženia Sorghum bicolor x Sorghum sudanense v našom sortimente je KWS SOLE. Čo sa využitia týka, v našom portfóliu v súčasnosti nájdete 4 hybridy – jeden zrnový, dva silážne a jeden medzityp.

Zrnovou novinkou na sezónu 2020 je KWS LUPUS. V tomto ciroku sa ideálne kombinuje skorosť a výška úrody, čo ho predurčuje do severnejších oblastí pestovania zrnového ciroku, kam Slovensko ako krajina patrí. Zrnový cirok tvorí stabilizujúci prvok osevných postupov v podmienkach suchej a horúcej klímy, keďže jeho tolerancia na vysoké teploty a nedostatok zrážok je v porovnaní s inými plodinami na vysokej úrovni.

V rámci využitia na siláž vám ponúkame 2 hybridy. Prvým je skoré KWS SOLE, ktoré spoľahlivo dozrieva aj v chladnejších oblastiach, pričom v kukuričnej a v repnej oblasti ho možno siať aj ako následnú plodinu. Druhým je stredne skorý KWS TARZAN. ktorý je určený výhradne na pestovanie ako hlavná plodina, pričom sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poliehaniu a spoľahlivo dosahuje optimálnu sušinu pri zbere 32 - 35 % v repárskej aj v kukuričnej výrobnej oblasti.

Vlani sme do nášho sortimentu doplnili novinku KWS PHOENIX. Ide o špeciálne vyšľachtený typ ciroku, ktorý vizuálne vyzerá ako prienik medzi silážnym a zrnovým cirokom, no reálne je určený na použitie na siláž. KWS PHOENIX je stredne skorý hybrid, ktorý dosahuje výšku do 320 cm, ale už pri tejto výške je úroda suchej hmoty na úrovni iných stredne skorých hybridov ciroku. Tento medzityp ciroku obsahuje v pozberanej hmote viac škrobu a cukrov ako klasické silážne hybridy pri lepších koncentráciách vláknitých frakcií. Jednou z hlavných výhod KWS PHOENIX je veľmi silná odolnosť proti poliehaniu, porast krásne stojí, čo zaručuje rýchly mechanizovaný zber.

 

 
KWS