KWS
   
 

Kukurica

Poľnohospodárstvo v súčasnosti čelí mnohým výzvam, na čele ktorých sú najmä klimatické zmeny. KWS ako nezávislá rodinná spoločnosť orientovaná na budúcnosť robí všetko pre to, aby vám pomohla vysporiadať sa s tým a robíme to najlepšie ako vieme - snažíme sa šľachtiť a vyrábať osivá pre farmárov 21. storočia. Sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska je cestou k udržateľnému a profitabilnému rastu predovšetkým využívanie inovácií, moderných pracovných postupov, technológií a, samozrejme, aj moderných odrôd a osív. Práve preto spoločnosť KWS investuje do výskumu, vývoja a šľachtenia značnú časť svojich prostriedkov – ročne je to približne 20 % nášho obratu. Výsledkom práce stoviek vedcov a šľachtiteľov je každoročne okolo 90 novoregistrovaných odrôd uvedených na svetové trhy.

Spoločnosť KWS má v súčasnosti aktívnych 15 šľachtiteľských programov, ktoré sú primárne rozdelené na oblasti šľachtenia hybridov typu Dent x Flint a Dent x Dent, pričom každý program je špecificky zameraný na produkciu hybridov do konkrétnej pestovateľskej oblasti. Každý z nich zohľadňuje podmienky pestovania (prímorská alebo kontinentálna klíma) a ideálnu skorosť pre danú oblasť (FAO).KWS má rozsiahlu zbierku komponentov a línií obsahujúcu stovky vlastných právne chránených línií a tisíce línií bez právnej ochrany. Pri výbere zrnových hybridov sa zameriavame hlavne na typ zrna hybridu, skoré kvitnutie v rámci FAO skupiny, toleranciu k suchu, schopnosť uvoľňovania vody v procese dozrievania, celkový zdravotný stav, na výšku úrody a stabilitu úrody naprieč rôznymi pestovateľkami regiónmi. Kvôli veľkej priestorovej heterogenite Slovenska sme nútení vyberať hybridy až zo 6 spomedzi týchto 15 šľachtiteľských programov, aby sme boli schopní zodpovedne pokryť všetky pestovateľské oblasti našej krajiny. Je to však možné len vďaka silnému šľachtiteľskému zázemiu našej firmy. Tieto hybridy následne prechádzajú zo šľachtiteľských pokusov do nadnárodných maloparcelkových pokusov, ktoré sa rozprestierajú naprieč klimatickými a pestovateľskými regiónmi, aby sme čo najlepšie overili ich kvality. V rámci týchto nadnárodných pokusov pokračuje proces selekcie hybridov a ich počet sa postupne zredukuje na desiatky, ktoré sú následne posunuté do národných registračných skúšok a do lokálnych prevádzkových pokusov. Hybrid, ktorý úspešne absolvoval celý tento selekčný proces a bol zaradený do predaja, je označený ako novinka, no od jeho vstupu do šľachtenia uplynulo neraz už 7 rokov.

Veľmi dôležité je testovanie všetkých pripravovaných noviniek v lokálnych podmienkach. Ak vám chceme priniesť tie najlepšie hybridy, nemôžeme si dovoliť nič zanedbať. Aj preto sme v roku 2018 na Slovensku testovali 54 hybridov v rozpätí FAO skupín 160 až 600, použili sme na to 100 lokalít, kde sme mali spolu 1 140 políčok. Z týchto 54 hybridov sme do predaja v nadchádzajúcej sezóne vybrali päť – AMAROC (FAO 230), RUDOLFINIO KWS (FAO 260), KENTOS (FAO 310), KARPATIS (FAO 330) a KOLLEGAS (FAO 450), o ktorých sme presvedčení, že na slovenský trh prinesú to najlepšie, čo môže moderný hybrid kukurice poskytnúť.
Na základe takejto detailnej práce je firma KWS schopná dodávať na trh kvalitné hybridy, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo je na slovenskom trhu k dispozícii. V rámci zrnových hybridov ste sa o tom mohli presvedčiť minulý rok pri hybride KAPITOLIS (FAO 400), ktorý sa ihneď po uvedení stal jednou z najpestovanejších noviniek na slovenskom trhu. Jeho osivá boli pestovateľmi, ktorí ho mali možnosť vidieť v pokusoch, požadované dokonca ešte skôr, ako bol vôbec uvedený do predaja. Z dobre zavedených hybridov treba spomenúť aj zrnový hybrid KWS 4484 (FAO 360), ktorý v úrode nielenže konkuruje, ale dokonca prekonáva mnohé komerčné hybridy rovnakej skorosti. Veľmi podobnú situáciu ako KAPITOLIS vyvolala aj tohtoročná novinka KOLLEGAS (FAO 450) ako najneskorší zrnový hybrid v našom portfóliu ponúka veľmi vysoký potenciál úrody suchého zrna. KOLLEGAS bol aj najvýkonnejším hybridom slovenských prevádzkových pokusov KWS za roky 2016 a 2017 a sme presvedčení, že ani v roku 2018 to nebude inak.
Sekundovať mu bude ďalší nový zrnový hybrid – KARPATIS (FAO 330). Ide o stredne skorý hybrid, ktorý sa vyznačuje stabilne vysokou úrodou zrna v tomto skorostnom segmente a možno ho použiť ako predplodinu pre ozimné obilniny, pričom necháva
dostatočnú časovú rezervu na predsejbovú prípravu pôdy.

V silážnom segmente sme do predaja tento rok zaradili 3 novinky - AMAROC (FAO 230), RUDOLFINIO KWS (FAO 260) a KENTOS (FAO 310). Pri výbere silážnych hybridov sa vždy orientujeme na základe merateľných vlastností, a to kvantitatívnych (napr. úroda suchej hmoty), ale hlavne kvalitatívnych (napr. živinové zloženie, EPMP – energetický mliekový produkčný potenciál a pod.). AMAROC (FAO 230) je veľmi skorý silážny hybrid vhodný do podmienok severného Slovenska, v ktorom sa ideálne kombinujú veľmi vysoká úroda suchej hmoty a dobré hodnoty EPMP. Skorý silážny hybrid RUDOLFINIO KWS (FAO 260) je vhodný do širšieho pestovateľského prostredia, poskytuje vysoké úrody suchej hmoty, ale stále dobre znáša aj chladnejšie podmienky pestovania. KENTOS (FAO 310) je skorý silážny hybrid, ktorý vzbudil pozornosť už v ÚKSÚP-e, keď za 2 roky dosiahol v priemere úrodu 111 % a tento výsledok potvrdil aj v našich interných pokusoch, pričom preukázal tiež veľmi dobré hodnoty EPMP.

 


 
KWS