KWS
   
 

Repka jarná

Jarná repka je veľmi zaujímavá jarná plodina, ktorá sa uplatňuje v osevných postupoch najmä v podhorských a horských regiónoch Slovenska, kde treba riešiť výpadok porastov repky ozimnej z dôvodu zlého prezimovania. Táto plodina je tiež vhodnou alternatívou pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú vo vysokej miere vo svojom osevnom postupe zastúpenú kukuricu – vzhľadom na neskorší zber kukurice na siláž totiž nedokážu založiť porasty repky ozimnej, a práve v takýchto situáciách sa jarná repka ponúka ako vhodné riešenie. Dôvodov, prečo sa pestovatelia rozhodujú pestovať jarnú repku, je niekoľko – medzi hlavné patrí ekonomika pestovania tejto plodiny, nízke riziko pri zakladaní porastov, krátke vegetačné obdobie, výborná kvalita a olejnatosť.
Naša spoločnosť vám vo svojom sortimente ponúka 2 typy jarných repiek – hybridnú odrodu JEROME a pre zástancov líniových odrôd je to PERFEKT. Obidve spomenuté repky dosahujú vysoké až veľmi vysoké úrody semien, olejnatosť, ako aj úrody oleja.

 

Sortiment odrôd

Odroda Typ
JEROME hybrid
PERFEKT línia

 
KWS