KWS
   
 

Repka jarná

Jarná repka sa uplatňuje v osevných postupoch najmä v podhorských a horských regiónoch Slovenska, kde treba riešiť výpadok porastov repky ozimnej z dôvodu zlého prezimovania. Táto plodina je tiež vhodnou alternatívou pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú vo svojom osevnom postupe vo vysokej miere zastúpenú kukuricu – vzhľadom na neskorší zber kukurice na siláž totiž nedokážu založiť porasty repky ozimnej, a práve v takýchto situáciách sa jarná repka ponúka ako vhodné riešenie. Dôvodov, prečo sa pestovatelia rozhodujú pestovať jarnú repku, je niekoľko – k hlavným patria ekonomika pestovania tejto plodiny, nízke riziko pri zakladaní porastov, krátke vegetačné obdobie, výborná kvalita a olejnatosť.


Naša spoločnosť vám vo svojom sortimente ponúka dva typy jarných repiek – PERFEKT pre zástancov líniových odrôd a JULIUS, novú hybridnú odrodu jarnej repky. Táto novinka si uvedenie do predaja zaslúžila vďaka  stabilne vysokému úrodovému potenciálu a najvyššiemu obsahu oleja v portfóliu KWS. Ide o nízku rastlinu s vysokou odolnosťou proti poliehaniu, čo uľahčuje všetky agrotechnické operácie počas roka. JULIUS je špecifi cký veľmi dobrý vetvením, dokáže tak kompenzovať aj nižšiu hustotu porastu, čo predstavuje veľkú výhodu v porovnaní s líniovými odrodami v situácii, keď nemáme porast s plnohodnotným počtom rastlín. Obidve spomenuté repky dosahujú veľmi vysoké úrody semien, ako aj úrody oleja.

 

 

 
KWS