KWS
   
 

Zimné semináre Kukurica v praxi 2017

Bratislava, 30.10.2017

 

Ani tento rok sme nezahálali a pripravili sme pre vás naše každoročné zimné semináre s názvom Kukurica v praxi.

Snažili sme sa nájsť zaujímavé témy a prednášajúcich, ktorí k nim majú, čo povedať. Veríme, že sa nám to podarilo - veď posúďte sami.

O veľmi diskutovanej novele zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy sa s vami prídu porozprávať priamo jej tvorcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, generálny riaditeľ sekcie legislatívy, JUDr. Jaroslav Puškáč, riaditeľ pozemkového odboru, Ing. Andrej Vašek a iní, ktorí sa na novele podielali. O termíne zberu kukurice na siláž vám odprednášajú MVDr. Tomáš Mitrík, PhD. a Ing. Milan Nahalka zo spoločnosti FeedLab s.r.o. a samozrejme nemôžu chýbať ani novinky na nadchádzajúcu sezónu od našej spoločnosti. Niečo viac vám o nich povedia náš produktový manažér, Ing. Matúš Javor a country manažér pre cukrovú repu, Ľudovít Kučera.

Termíny a miesta konania

  • 15. 11. 2017  Stará Lesná
  • 28. 11. 2017  Mojmírovce
  • 30. 11. 2017  Krakovany
  • 7. 12. 2017    Dudince

Na seminár je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom priloženej návratky. Bližšie informácie nájdete v kalendári na našej webovej stránke.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!


 
KWS